Thursday, December 04, 2008

Greek antiquity, Roman law, the conflict between the Pope and the German Kaiser in the Middle Ages, the Reformation, the Enlightenment, all these that give Europe its specific character. Friedbert Pflüger, CDU

Christianity is understood not so much as a belief system or a theology but as a civilizational idea, political culture and lifestyle. As such, for example, it is believed that the cultural roots of some fundamental secular European values, such as the separation of spiritual and worldly affairs, the separation between the public and the private spheres, the idea of natural rights protecting the individual against the state, and, following Max Weber, the culture of capitalism, all have their roots in Europe's Christian heritage. Hakan Yilmaz, Turkish identity on the road to the EU: basic elements of French and German oppositional discourses, page 298.

We have often witnessed peoples, societies and nations outside the Western world – and I can identify with them easily – succumbing to fears that sometimes lead them to commit stupidities, all because of their fears of humiliation and their sensitivities. I also know that in the West – a world with which I can identify with the same ease – nations and peoples taking an excessive pride in their wealth, and in their having brought us the Renaissance, the Enlightenment, and Modernism, have, from time to time, succumbed to a self-satisfaction that is almost as stupid. Orhan Pamuk, in his Nobel lecture


Laiklik


Peki bu Avrupalıların yaşayıp da bizim yaşamadığımız nedir? Ticaretle zenginleşen, bilimle aydınlanan burjuva sınıfının, artık kendilerini yönetme yetkisini Tanrı'dan aldığını iddia eden aristokrasinin masallarına kanmaması mı? Biz ise kendimiz keşfetmedik bunu. Kitaplardan okuyanlarımız, dışarda görenlerimiz ise herkese anlatmak istediler, ancak bazı şeyler anlatılmakla, çabucak öğrenilmiyor. İnsanların ilerlemesini geri gördükleri şeyleri yasaklayarak sağlayabileceklerini umdular. Hem Avrupalılardan farklı olabilir (çünkü bir ulus devlettik ve Avrupalılar bize düşmandı) hem de onları kendi oyunlarında yenebilirdik. Oysa insanların değerleri, alışkanlıkları halının altına süpürülerek yok olmuyor. İnsanlar sizin anlattığınız hikayeye inanamıyorlar hemen. Kendileri ikna olmaları gerek. Bu da zaman alıyor.

O yüzden mi acaba bizim muhafazakarlarımız, Avrupalıların muhafazakarlarından daha korkutucu? O yüzden mi biz dini değerlerin yaşamlarımıza empoze edilebileceğinden (hatta şimdiden edilmekte olduğundan) korkuyoruz?

No comments: