Tuesday, June 02, 2009

an be an

birbirini takip eden anlar olsun
ve birinin ardından diğerinin gelmesinin bir nedeni olsun
kimse açıklayamasa da neden
oldukları gibi olmamaları düşünülemez olsun
günah olsun bir tanesini değiştirmek
bir sonrakinin tohumu bir önceki
en sonuncusunun içinde birincisi

No comments: