Sunday, December 16, 2012

World Energy Outlook 2012'den Notlar

Enerji piyasalarında gözlenen en önemli trend, ABD, Kanada ve Brezilya'da yeni bulunan konvansiyonel olmayan petrol kaynakları ile Avustralya, ABD ve Çin'de bulunan kaya gazı kaynakları. Bunun yanında derin denizlerde yapılan sondajlar ile de yeni petrol ve gaz sahaları bulunuyor. 

Arama ve üretim yatırımlarını, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gittikçe büyüyen petrol ve gaz talebi destekliyor. Çin'de 2011'de 130 milyar metreküp olan doğal gaz talebinin 2035'te 545 milyar metreküpe çıkması öngörülüyor. Çin, Hindistan ve Ortadoğu'da ulaşım gereksinimleriyle birlikte petrol talebi artacak, 2035'te petrol fiyatlarının $125/varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yeni bulunan kaynaklar aynı zamanda ticaret yollarını değiştiriyor: Amerikan kömürü ABD'de doğalgaz fiyatlarının düşmesiyle AB'ye ihraç edilmeye başlanırken, ABD'nin petrol ve gaz ithalatının kesilmesiyle birlikte Ortadoğu petrol ve gazı Asya'ya yönelecek. Yeni kaynakların ve kömürün talebin yüksek olduğu pazarlara ulaşmasını sağlayacak demiryolu, liman, boru hattı, LNG terminali, gaz sıvılaştırma tesisleri gibi projeler ile rafineri projelerine yatırım yapılacak.

Gelişmekte olan ülkelerde üretim kapasitesinin, gelişmiş ülkelerde ise kapasite ile birlikte yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının artması ile birlikte Hindistan, Çin ve Almanya gibi ülkelerde elektrik iletim altyapısına yapılması gereken yatırımlar önem kazanıyor. Ayrıca, AB'de olduğu gibi farklı iletim bölgelerini birbirine bağlamak için yapılan projeler ile akıllı şebeke projeleri önemli miktarda yatırım çekecek.

Her ne kadar konvansiyonel olmayan kaynaklar gündemi işgal etse de, OPEC ülkelerindeki petrol ve doğalgaz üretimi de artmaya devam edecek. Hatta 2020 sonrasında OPEC'in dünya üretimindeki payının %42'den %50'ye çıkması öngörülüyor. World Energy Outlook'ta özellikle Irak'taki üretim potansiyeline dikkat çekiliyor. Ayrıca Irak'ın ekonomisindeki büyümeye paralel olarak elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı için de büyük yatırım yapılması gerekiyor.

World Energy Outlook'ta dikkat çekilen bir başka konu ise enerji verimliliği. Burada önemli olan konu tasarruf edilen enerjinin ölçümü, raporlama zorunlulukları, verimli olmayan teknolojilere karşı regülasyonlar ve verimlilik projeleri için yeni finansman araçlarıgibi politikaların benimsenmesi. Enerji verimliliğini destekleyecek politikalar benimsendiği takdirde binalarda, sanayide, elektrik üretiminde ve ulaşımda enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin tedarikçileri büyük yatırım çekebilir.

No comments: