Monday, December 31, 2012

Tepenin ardı

İnsanların bize düşmanca davrandığını düşünmemizin sebebi, kendimizle ilgili algılarımızın yanlışlığıdır. Ya zayıflıklarımızı büyütür, bir kötümserliğe kapılarak alınganlık yaparız, ya da kendi hatalarımızı görmez, başımıza gelen talihsizliklerin suçunu kötü niyetli olduğunu düşündüğümüz başkalarına atarız. İki durumda da kendimizle ilgili yanlış fikirlerimiz, dünyayı algılayışımızı belirleyen kirli birer mercek işlevi görür. Başkalarıyla ilgili edindiğimiz önyargılar, kendi gerçekliğimize dair daha sağlıklı bir fikir edinmemizi büsbütün engeller. Algılardaki çarpıklığın yol açabileceği felaketleri ikili ilişkilerde de gözlemleyebiliriz, çoğunluk-azınlık ilişkilerinde de, toplumlar ve ülkeler arasındaki ilişkilerde de. Nice kavganın, savaşın, katliamın sorumlusu, bu gibi yanlış anlamalardır. Kabahati yanlış anlayanda aramak gerekir.

İlişkileri aslında sınıf ayrılığı yüzünden çürümüş bir grup insanın, başlarına gelenlerden dışarıdakileri sorumlu tutarak nasıl kendi felaketlerini hazırladıklarını çok temiz ve zekice bir senaryoyla anlatıyor Tepenin Ardı. Sinemada kaçırdıysanız DVD'sini mutlaka edinin. 

No comments: